PRIVACY STATEMENT

Smart Fotografie, gevestigd aan Posterholt Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
 • Smart Fotografie
 • Posterholt, Nederland
 • Email: info@smartfotografie.nl
 • Website: https://www.smartfotografie.nl
 • KvK: 62029258


Algemeen

Smart Fotografie respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins verkrijgen vertrouwelijk wordt behandeld.
Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon.
Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Smart Fotografie verwerkt.


Verwerkingsverantwoordelijke en communicatie

Smart Fotografie verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren. Voor evaluatie van onze dienstverlening schakelt Smart Fotografie veelal een derde partij in. U als betrokkene maakt zelf de keuze hieraan deel te nemen en daarvoor persoonsgegevens achter te laten. Ook kunt u zich aanmelden voor het ontvangen van een nieuwsbrief of andere vormen van communicatie uitingen van Smart Fotografie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Smart Fotografie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • Uitvoering van een overeenkomst
 • Gerechtvaardigd belang
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Smart Fotografie analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • Smart Fotografie volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.
 • Smart Fotografie verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.


Persoonsgegevens die wij verwerken

Smart Fotografie verwerkt de navolgende (soorten of categorieën) persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening of die door betrokkene vanuit eigen initiatief zijn verstrekt:
 • Foto’s
 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website(s)
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

Voornoemde persoonsgegevens verwerkt Smart Fotografie omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen, of via openbare bronnen bekend zijn geworden.


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Smart Fotografie verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
 • Portretfoto’s

Onze website(s) en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.
We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.
Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@smartfotografie.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


Delen van persoonsgegevens met derden

Smart Fotografie verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.


Geautomatiseerde besluitvorming

Smart Fotografie kan op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Smart Fotografie) tussen zit.

Smart Fotografie gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:
 • Outlook > Het emailprogramma dat uw gegevens gebruikt voor directe communicatie.
 • Dropbox > Voor snelle levering kan een dropboxlink uw foto’s maar ook factuur of andere persoonsgegevens bevatten.
 • Wetransfer > Voor levering van grotere bestanden wordt gebruik gemaakt van WeTransfer waar uw emailadres wordt gebruikt en waar zowel uw foto’s als uw persoonlijke gegevens in verwerkt kunnen zijn.
 • Google Analytics / Adsense / Adwords / Tagmanager > Online platform dat via online surfgedrag via cookies wordt gebruikt om persoonsgerichte advertenties te tonen.
 • Internet bankieren Rabobank > Online betaalplatform welke wordt gebruikt om betalingen te verzenden en ontvangen.
 • Social Media > Alle social media zoals Facebook, Instagram, Linkedin, Youtube, Pinterest, Youpic, 500px, Flickr kunnen uw naam bevatten gekoppeld aan een foto.
 • Yourhosting > Hosting provider waar de domeinnaam en de webserver geregistreerd staan waarop uw beeld bestanden kunnen staan.
 • Ubuntu > Besturingssysteem waarop de webserver draait waarop uw beeld bestanden kunnen staan.
 • Webserver > website platform waar uw naam gekoppeld kan staan aan een op de website gepubliceerd beeld.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Smart Fotografie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn: 5 jaar > Reden: Wettelijke verplichting.
Personalia > Bewaartermijn: 5 jaar > Reden: Wettelijke verplichting.
Adres > Bewaartermijn: 5 jaar > Reden: Wettelijke verplichting.
Geslacht > Bewaartermijn: 5 jaar > Reden: Nodig om persoon als m / v te identificeren voor fotografie.
Huidskleur > Bewaartermijn: 5 jaar > Reden: Nodig om persoon op type huidskleur te identificeren voor fotografie.
Foto’s > Bewaartermijn: 10 jaar > Reden: Nodig voor uitvoering overeenkomst.


Gebruik social media

Op de website(s) van Smart Fotografie zijn knoppen (ook wel buttons genaamd) en/of links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken of websites van derden, zoals Twitter, Linkedin of Facebook.
Smart Fotografie houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico.
Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Smart Fotografie houdt gebruiksgegevens bij van de website(s) voor statistische doeleinden.
De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden niet door Smart Fotografie verkocht aan derden.

Teneinde het gebruiksgemak van de website(s) van Smart Fotografie te vergroten, wordt gebruik gemaakt van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek op de website(s) van Smart Fotografie op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst.
Smart Fotografie gebruikt functionele, analytische en tracking cookies.
De website van Smart Fotografie maakt gebruik van cookies van Google Analytics, Google Adsense en Google Tag Manager om, in hoofdlijnen, het gebruikersgedrag en algemene trends te volgen, rapportages te verkrijgen en op maat gemaakte content en advertenties te kunnen aanbieden. Dit helpt om de werking van de website(s) te verbeteren.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken.
Door gebruik te maken van de website(s) van Smart Fotografie geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.
Eveneens worden cookies geplaatst door het gebruik van buttons en/of links, zoals hiervoor onder ‘Gebruik social media’ is omschreven.
Smart Fotografie heeft geen invloed op het plaatsen en gebruik van cookies door die derde partijen.

Op de website van de Autoriteit Consument en Markt (https://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies) leest u meer over cookies en hoe u deze kunt blokkeren of verwijderen.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale mediabedrijven. Hieronder een overzicht:

Cookie: Googly Analytics
Naam: _gtag
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 2 jaar

Cookie: Google Tag Manager
Naam: _gtm
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 2 jaar

Cookie: Googly Adsense
Naam: _adsbygoogle
Functie: Advertentie cookie die (doelgerichte)advertenties weergeeft
Bewaartermijn: 2 jaar


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Smart Fotografie en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@smartfotografie.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Smart Fotografie wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Hoe wij (persoons)gegevens beveiligen: Smart Fotografie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan door middel van Encryptie van alle gegevens. Dat wil zeggen dat de persoonsgegevens in onze computers (waar uw foto’s, persoonsgegevens, etc. op opgeslagen zijn) voorzien zijn van een 128-bit AES encryptiealgoritme.
Onze mobiele apparaten zijn voorzien van pin en vingerafdruk.
Onze netwerkbeveiliging is voorzien van WPA2 Personal encryptie. Tevens is ons netwerk voorzien van een gastnetwerk met WPA2 Personal encryptie met een vrij toegankelijk wachtwoord welke los staat van het bedrijfsnetwerk zodat gasten of kwaadwillende personen niet bij onze gegevens kunnen komen. Indien gebruik gemaakt wordt van dit gastnetwerk dient u zelf te zorgen voor afscherming van uw gegevens op uw apparaat / apparaten waarmee u zich op het gastnetwerk verbindt.
Dit netwerk slaat alleen een MAC adres gekoppeld aan een IP adres op om een internetverbinding met uw apparaat te kunnen geven.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@smartfotografie.nl

Dit privacy statement is op d.d. 24 juni 2018 vastgesteld


- PDF Versie -